Stolnotenisový klub Honce vznikol dňa 12. 08. 2008. Je dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v telesnej výchove, športe a v iných obdobných činnostiach a aktivitách. Jeho poslaním je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť. 

    Individuálne členstvo v STK je dobrovoľné. O prijatí rozhoduje výbor stolnotenisového klubu na základe písomnej prihlášky, prijatie potvrdzuje členská schôdza.
    Finančné nároky, ktoré boli kladené na činnosť športového klubu, boli dôvodom na oficiálnu registráciu športového klubu. Na ustanovujúcom valnom zhromaždení 12. augusta 2008 bol schválený vznik športového klubu, ktorý má oficiálny názov: „Stolnotenisový klub“. Takto je zaregistrovaný aj na MV SR. Klub má svoje stanovy, členskú základňu a riadi ho výbor STK.

    Nakoľko hráčska základňa bola v tomto období dosť široká, boli založené od novej sezóny 2010 – 2011 dve družstvá, ktoré hrajú okresné majstrovstvo pod názvom V. ligu Muži.

Novinky

Stolnotenisový turnaj

20.01.2016 18:48
STOLNOTENISOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE HONCE Dňa 9.1.2016 usporiadal STK Honce Novoročný...

Webová prezentácia bola spustená

20.01.2016 16:58
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. Na tomto webe radi privítame všetkých našich...